[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 7 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 

  

ชื่อ : นายสุพิน บุญตา
ตำแหน่ง : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายพรศักดิ์ นวนแย้ม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานประปา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : -
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวเอมอร คำทา
ตำแหน่ง : นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวโชติกา อินชื่น
ตำแหน่ง : นักวิชาการคลัง
หน้าที่หลัก : ลูกจ้างประจำ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางนิยะดา สุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวพิรญาณ์ สอนจิตร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาววันวิสา ศิริศิลป์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวเพิ่มศรี รุ่งคำ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวปนิตตา คำลีมัด
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางฉัตตกฤณ หนูนวล
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างทั่วไป
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : -
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก : บริหารงานสำนักปลัด
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายธีระวัฒน์ อ่อนดี
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวปราณี ประจันทร์
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก : นิติกร
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวสมใจ บัวแก้ว
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นางสาวขวัญหล้า บุตะโลม
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายวิรัตน์ ร้านจันทร์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องการและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายยศพงษ์ สมประสาสน์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายธนสรรค์ แก้วสีจันทร์
ตำแหน่ง : นักการภารโรง
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : นายเกรียงไกร เกตุพงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ
หน้าที่หลัก : พนักงานจ้างตามภารกิจ
อีเมล์ : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
3 : สำนักงานปลัด
4 : กองคลัง
5 : กองช่าง
6 : กองการศึกษาฯ
8 : สมาชิกสภาอบต.รุง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5