[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ( 11/มี.ค./2565 )
    การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมกิจกรรม
ออกกำลังกาย ( 16/มิ.ย./2563 )
    การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกายสบายชีวี  ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค”
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
โครงการ คลินิกประปา ประชามีสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( 11/ต.ค./2560 )
    
โครงการ  คลินิกประปา  ประชามีสุข  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง   อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ
********************************************************************
โครงการดีเด่น / สำคัญ (มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ตัวชี้วัดที่ 4)
1.  หลักการและเหตุผล
        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุงได้ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค- บริโภคให้แก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลรุงนั้น
ปัจจุบันมีการใช้น้ำประปากันมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ระบบท่อและอุปกรณ์ในการส่งน้ำประปาก็เริ่มจะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน ประกอบกับ
ราษฎรที่ใชั้น้ำประปาไม่มีความรู้ความเข้าใจ  ใช้วัสดุที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ดูแลบำรุงรักษาท่อน้ำ และก๊อกน้ำ ภายในบ้านของตัวเอง
ทำให้น้ำประปามีการรั่วไหลทิ้ง
        องค์การบริหารส่วนตำบลรุงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของน้ำประปา และหาแนวทางใช้น้ำ
ให้เกิดความคุ้มค่า และลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์  จึงจัดทำโครงการคลินิกประปา ประชามีสุข ขึ้นมาโดยออกตรวจสอบอุปกรณ์ประปา
และซ่อมแซมท่อน้ำในบ้านเรือนราษฎร พร้อมทั้งแนะนำให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกให้มีความหวงแหนทรัพยากรประปาที่เป็นของสาธารณะ 
2.  วัตถุประสงค์
Ø เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ความรู้ ความเข้าใจด้านการต่อ ขยาย และซ่อมแซม ท่อน้ำประปาในครัวเรือนแก่ประชาชน
Ø เพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลรุง 
Ø ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำประปาให้นำไปใช้ได้
                    อย่างมีคุณค่าและยั่งยืน
Ø แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับรอยรั่วซึม รอยชำรุด ให้แก่ประชาชน
Ø ส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการอนุรักษ์และพัฒนาประปา
3.  วิธีดำเนินการ
          ระยะเวลาดำเนินการ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ที่ กิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
1
2
3
4
 
5

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ( 11/ต.ค./2560 )
     
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 ( 7/มิ.ย./2560 )
    
แผนการใช้เงิน ปี๒๕๖๐ ( 22/ธ.ค./2559 )
    
งบการเงินปี ๒๕๕๖๐ ( 22/ธ.ค./2559 )
    
งบทดลอง ( 9/มิ.ย./2559 )
    รายละเอียดงบทดลองประจำเดือน
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/2 [จำนวน 18 อัลบัม]
<< 1 2 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5