[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
พยากรณ์อากาศ
 
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ 
แผนผังหน่วยงาน
��������������������������� ���������.���������
Click ดูประวัติ
นายวีระชัย ทองสา
ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายไพทูร แย้มทรัพย์
รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นางอักษรณ์ พวงเกษ
เลขานุการสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายอุทัย ระมาย
สมาชิกสภา ฯ ม.1
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายจันทิพย์ ไตรภพ
สมาชิกสภา ฯ ม.2
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นางพอง กล่อนศรี
สมาชิกสภา ฯ ม.3
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายไพทูร แย้มทรัพย์
สมาชิกสภา ฯ ม.4
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายวีระชัย ทองสา
สมาชิกสภา ฯ ม.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายสมจิตร โกศล
สมาชิกสภา ฯ ม.6
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายชัย หวลคนึง
สมาชิกสภา ฯ ม.7
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายสมศักดิ์ สงวนเชื้อ
สมาชิกสภา ฯ ม.8
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นางอักษรณ์ พวงเกษ
สมาชิกสภา ฯ ม.9
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
Click ดูประวัติ
นายสมบัติ วันเจริญ
สมาชิกสภา ฯ ม.10
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะผู้บริหาร
2 : สำนักงานปลัด
3 : กองคลัง
4 : กองช่าง
5 : กองการศึกษาฯ
6 : หน่วยตรวจสอบภายใน
7 : สมาชิกสภา อบต.รุง
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5