ชื่อ - นามสกุล :นางสาวปนิตตา คำลีมัด
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :