ชื่อ - นามสกุล :นายวีระชัย ทองสา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.5
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :3 ม.5 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0895962269
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :