ชื่อ - นามสกุล :นายไพทูร แย้มทรัพย์
ตำแหน่ง :รองประธานสภา
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :181 ม. 4 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0868654701
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :