ชื่อ - นามสกุล :นางอักษรณ์ พวงเกษ
ตำแหน่ง :เลขานุการสภา
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :ม.9 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0862499494
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :