ชื่อ - นามสกุล :นายอุทัย ระมาย
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.1
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :ม.1 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0957722500
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :