ชื่อ - นามสกุล :นายจันทิพย์ ไตรภพ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.2
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :20 ม.2 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0821353200
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :