ชื่อ - นามสกุล :นางพอง กล่อนศรี
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.3
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :ม.3 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0852777359
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :