ชื่อ - นามสกุล :นายสมจิตร โกศล
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.6
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :86 ม.6 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0854688609
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :