ชื่อ - นามสกุล :นายชัย หวลคนึง
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.7
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :59 ม.7 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0884664503
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :