ชื่อ - นามสกุล :นายสมศักดิ์ สงวนเชื้อ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.8
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :88 ม.8 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0853955583
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :