ชื่อ - นามสกุล :นายสมบัติ วันเจริญ
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา ฯ ม.10
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :33 ม.10 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0879627664
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.รุง
หน้าที่ในกลุ่ม :