ชื่อ - นามสกุล :นางไพทนอม สงวนเชื่อ
ตำแหน่ง :ผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :