[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 6 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
คลังเก็บรูปภาพ
poll

   เห็นด้วยหรือไม่ ว่าควร เปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ ของหน่วยงานใหม่


  1. เห็นด้วย
  2. ไม่เห็นด้วย
  3. อื่นๆ


ปฏิทินกิจกรรม


พฤษภาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 16/ก.ค./2558
ผู้ใช้งานขณะนี้ 2 IP
ขณะนี้
2 คน
สถิติวันนี้
74 คน
สถิติเดือนนี้
8213 คน
สถิติปีนี้
63848 คน
สถิติทั้งหมด
157493 คน

 
  
ส่วนราชการในพื้นที่  
 

ส่วนราชการ
              
        1. องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
        2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในความรับผิดชอบ อบต. รุง จำนวน  2  แห่ง
              1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย
              2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รุง
        3. โรงเรียน  จำนวน  4   แห่ง
              1) โรงเรียนบ้านรุง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  (ขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)
              2) โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 (ขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3)
              4) โรงเรียนบ้านโดนอาว  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 (ขยายโอกาส ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)
        4. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 (ประถมศึกษา)
        5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโดนเอาว์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
        6. สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
        7. หน่วยพิทักษ์ป่าบ้านโดนเอาว์   ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
        8. ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน   ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อบต.รุง
        9. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  ตั้งอยู่ ณ ที่ทำการ อบต.รุง

การศึกษา

        ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลรุงมีโรงเรียนในพื้นระดับประถมศึกษาจำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านโดนอาว,โรงเรียน
บ้านรุง,โรงเรียนเกษตรประชาตาทวด,โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตตำบลรุง จำนวน 2  ศูนย์ ซึ่งมีจำนวนบุคลากรและนักเรียน ดังนี้      

โรงเรียนบ้านโดนอาว  (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558)
ชั้น/ปี ชาย (ปี2558) หญิง(ปี2558) รวม(ปี2558) จำนวนห้อง(ปี2558)
 อนุบาล 1 48 27 75 3
 อนุบาล 2 28 28 56 2
 ป.1 29 27 56 2
 ป.2 24 26 50 2
 ป.3 26 24 50 2
 ป.4 24 21 45 1
 ป.5 25 36 61 2
 ป.6 31 26 57 2
 ม.1 43 36 79 2
 ม.2 38 34 72 2
 ม.3 45 42 87 2
 ม.4 31 56 87 2
 ม.5 19 34 53 2
 ม.6 20 14 34 1
รวม 431 431 862 27

ครู/อาจารย์/บุคลากร  ชาย  16  คน  หญิง  28  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน   รวม  46  คน
โดยมี  นายสมยศ   ภูสิงห์   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านรุงสมบูรณ์   (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
ชั้น / ปี ชาย (ปี2558) หญิง (ปี2558) รวม(ปี2558) จำนวนห้อง(ปี 2558)
 อนุบาล 1 7 9 16 1
 อนุบาล 2 17 13 30 1
 ป.1 12 14 26 1
 ป.2 6 17 23 1
 ป.3 15 11 26 1
 ป.4 18 11 29 1
 ป.5 15 5 20 1
 ป.6 6 8 14 1
 ม.1 15 3 18 1
 ม.2 16 9 25 1
 ม.3 11 8 19 1
รวม 138 108 246 12
 
บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  6  คน  หญิง  12  คน  ช่างครุภัณฑ์  1  คน  รวม  19  คน
โดยมี  นายพล  สำลี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านเกษตรประชาตาทวด (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558)
ชั้น / ปี ชาย(ปี2558) หญิง(ปี2558) รวม(ปี2558) จำนวนห้อง(ปี2558)
 อนุบาล 1 12 12 24 1
 อนุบาล 2 12 8 20 1
 ป.1 11 15 26 1
 ป.2 11 8 19 1
 ป.3 11  10 21 1
 ป.4 12 10 22 1
 ป.5 9 10 19 1
 ป.6 12 8 20 1
 ม.1 17 5 22 1
 ม.2 10 11 21 1
 ม.3 13 10 23 1
รวม 130 107 237 11

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  7  คน  หญิง  12  คน  นักการภารโรง  1  คน  รวม  20  คน
โดยมี  นายวารินทร์  บุญเชิญ  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
 
โรงเรียนบ้านตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558)
ชั้น/ปี ชาย(ปี2558) หญิง(ปี2558) รวม(ปี2558) จำนวนห้อง(ปี2558)
 อนุบาล 15 10 25 1
 ป.1 2 7 9 1
 ป.2 3 3 6 1
 ป.3 4 2 6 1
 ป.4 3 1 4 1
 ป.5 2 5 7 1
 ป.6 7 4 11 1
รวม 36 36 68 7

บุคลากรครู/อาจารย์  ชาย  5  คน  หญิง  2  คน  รวม  7  คน ช่างครุภัณฑ์  -  คน
โดยมี  ร้อยตำรวจตรีนิเชต  ฤทธิสิทธิ์   เป็นครูใหญ่โรงเรียน

การจัดการศึกษา

        องค์การบริหารส่วนตำบลรุง ได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาเด็กก่อนเกณฑ์ ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 78 และ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2542 มาตรา 30 มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากกรมพัฒนาชุมชน จำนวน 1 ห้อง ณ  ศาลาอเนกประสงค์บ้านคลองทราย หมู่ที่ 7  ตำบลรุง มีบุคลากรผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก ตำแหน่งพนักงานครูส่วนตำบล 2 คน ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก จำนวน 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558)
 
ลำดับ ชื่อศูนย์ จำนวนเด็ก รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง
1  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.รุง 29 34 63  (จัดตั้งศูนย์  2  ต.ค. 2549)
2  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองทราย 42 24 58  (จัดตั้งศูนย์  25  ต.ค. 2544)
รวม 71 58 129  
 
ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลรุง

        มีนักเรียนที่เข้าเรียนในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ 50 คนโดยมีนางรัตนาภรณ์ จันทะแก่น เป็นครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน
ตำบลรุง
 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
        จำนวน  10 แห่ง (ณ ที่ทำการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน)

การสาธารณสุข

        ตำบลรุง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโดนเอาว์ 1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านโดนเอาว์  หมู่ที่ 4 โดยมีบุคลากรดังนี้  ซึ่งได้ให้บริการทางด้านสาธารณสุขในเขตตำบลรุง ตามแบบรายงานข้อมูลดังนี้
บุคลากร ชาย หญิง รวม
 ข้าราชการ 1 2 3
 ลูกจ้างชั่วคราว 2 3 5
รวม 3 5 8
 
โดยมี  นายสุนทร  หาญศึก  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลโดนเอาว์
 
การรักษาความสงบปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

          ตำบลรุง  มีสถานีตำรวจประจำตำบล 1  แห่ง คือ สถานีตำรวจภูธรบ้านโดนเอาว์  ตั้งอยู่ที่บ้านโดนเอาว์  หมู่ที่ 4 โดยมีบุคลากร
ดังนี้  (ข้อมูล  ณ  วันที่  17  เดือนเมษายน พ.ศ.2558)
ขั้นยศ เพศชาย เพศหญิง รวม
ชั้นสัญญาบัตร
พันตำรวจเอก
 
1
 
-
 
1
พันตำรวจโท 4   4
พันตำรวจตรี 1 - 1
ร้อยตำรวจเอก - - -
ร้อยตำรวจโท 16 - 16
ร้อยตำรวจตรี 4 - 4
ชั้นประทวน
ดาบตำรวจ
 
30
 
-
 
30
จ่าสิบตำรวจ 2 - 2
สิบตำรวจเอก 2 - 2
สิบตำรวจโท - - -
สิบตำรวจตรี 5 - 5
รวม 65 - 65
 
ผู้กำกับการสถานีตำรวจ                           พ.ต.อ.พงศ์พันษ์  พลวงษ์ศรี           098-2462625
รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม              พ.ต.ท.ยศศักดิ์  โพธิ์สุวรรณ            087-4450453
รองผู้กำกับการสืบสวน                             พ.ต.ท.ยุทธนา  จันแก้ว                  081-8790054
พนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการพิเศษ        พ.ต.ท.สายสิทธิ์  ศรีสว่าง               087-9630364
สารวัตรงานป้องกันปรายปราม                  พ.ต.ท.สวาศ  ชัยช่วย                     086-2602121
สารวัตรงานอำนวยการ                            พ.ต.ต.กิตติวัฒน์  ถาพินนา              087-1016220
           
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรุง มีจำนวน  7  คน ซึ่งอยู่ในการดูแลติดตามผลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโดนเอาว์  
ได้รับเบี้ยยังชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุง       จำนวน   7  คน
ได้รับเบี้ยจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น          จำนวน   -  คน
ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล                               จำนวน   -  คน
 
ผู้สูงอายุ

          ในเขตตำบลรุงที่ขึ้นทะเบียนผู้สุงอายุ                            จำนวน   720  คน  (ขึ้นทะเบียนสำรอง 62 คน ปี 2557)    
          ได้รับการช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   จำนวน   -    คน
          ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุง         จำนวน   -    คน
          ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล                                      จำนวน  658 คน

ผู้พิการทุพพลภาพ

          ในเขตตำบลรุงที่ขึ้นทะเบียน                                          จำนวน   117   คน (ขึ้นทะเบียนสำรอง 14 คน ปี 2557)
          ได้รับการช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น      จำนวน   -    คน
          ได้รับการช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลรุง           จำนวน    -   คน
          ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาล                                        จำนวน 103 คน
 
เส้นทางคมนาคม

            การคมนาคมของตำบลรุง เส้นทางสายหลักมี 2 สาย ลาดยางตลอด จากเส้นทางหลวงหมายเลข 2126  แยกที่บ้านผือใหม่ตำบลทุ่งใหญ่ถึงบ้านโดนเอาว์ ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร และเส้นทางหลวงหมายเลข 3135 แยกบ้านภูมิซรอลถึงบ้านโดนเอาว์ ระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ทั้งนี้เส้นทางลัดนี้ผ่านหมู่บ้านถึง 6 หมู่บ้าน และเป็นถนนลูกรังแยกจากเส้นทางหลักไปถึงหมู่บ้านจำนวน 3 สาย คือทางเข้าบ้านสมบูรณ์ บ้านห้วยทิพย์ และบ้านหนองโปร่งใหญ่      
                                
ถนนภายในหมู่บ้านในตำบล

        (1)  ถนน คสล.                   จำนวน    35    สาย       สภาพใช้งานได้ดี
        (2)  ถนน ยางแอสฟัลติก      จำนวน      4    สาย       สภาพใช้งานได้ดี
        (3)  ถนนลูกรัง                    จำนวน    42    สาย       สภาพใช้งานได้ดี
        (4)  ท่อระบายน้ำ                 จำนวน      5   สาย       สภาพใช้งานได้ดี
        (5)  ถนนลาดยาง                จำนวน      2    สาย      สภาพใช้งานได้ดี

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5