ชื่อ - นามสกุล :นายอาวุธ จริยาวัฒนชัยกุล
ตำแหน่ง :นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรุง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :199 หมู่ 6 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0898458559
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :