ชื่อ - นามสกุล :นายพรศักดิ์ นวนแย้ม
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานประปา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :