ชื่อ - นามสกุล :นายธานินทร์ ไตรภพ
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองช่าง
หน้าที่ในกลุ่ม :