ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเอมอร คำทา
ตำแหน่ง :นักวิชาการจัดเก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม :