ชื่อ - นามสกุล :นางสาวขวัญหล้า บุตะโลม
ตำแหน่ง :นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :