ชื่อ - นามสกุล :นายสมพัด บรรพชาติ
ตำแหน่ง :รองนายก อบต.รุง
หน้าที่หลัก :องค์การบริหารส่วนตำบลรุง
ที่อยู่ :1 ม.8 ต.รุง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
Telephone :0833841738
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม :