ชื่อ - นามสกุล :นางสาวโสรญา ค้ำจุน
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0933293417
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง