ชื่อ - นามสกุล :นายสุพิน บุญตา
ตำแหน่ง :รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :0856821405
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรุง