ชื่อ - นามสกุล :นายเกรียงไกร เกตุพงษ์
ตำแหน่ง :พนง.ขับรถบรรทุกน้ำ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานปลัด
หน้าที่ในกลุ่ม :